Betalen – tandartspraktijk ’t Pakhuis – Hoorn

Betalen

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Alle code’s, en bijbehorende tarieven, zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), en zijn voor alle tandartspraktijken bindend en gelijk.

U krijgt bij ons de nota mee na de behandeling of u krijgt deze thuisgestuurd. Deze rekening dient u zelf in bij de door u gekozen verzekeraar. Wij kiezen voor deze methode omdat wij voorstander zijn van transparantie in de zorg. Op deze wijze is ook voor u, als patiënt, inzichtelijk welke verrichting heeft plaatsgevonden en welke kosten hieraan verbonden zijn.
Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:

  • contant
  • per pin
  • via overschrijving

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.

Bij behandelingen boven de 150 euro krijgt u vooraf een begroting.